ناطق‌نوری در بیمارستان بستری شد

علی اکبر ناطق نوری از چهره های سیاسی در ایران به علت عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده است. خبرنگار خبرگزاری ایرنا می گوید آقای ناطق نوری در بیمارستان تحت آنژیوگرافی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش حال عمومی…

Share