چرا کیانوش سنجری به ایران بازگشت / احمد باطبی

بازگشت یکباره فعال حقوق بشر و روزنامه نگار، کیانوش سنجری به ایران همه را متعجب کرد. اما دلیل این اقدام بحث برانگیز او چه بود؟   سنجری فعالیت‌های دمکراسی‌خواهانه و حقوق بشری خود را به شکل جدی از سالهای پایانی…

Share