راندن خودرو به داخل جمعیت در استکهلم

بی بی سی : پلیس سوئد گفته است که یک کامیون در استکلهم، پایتخت به سوی عابران پیاده رانده است. گزارشات اولیه حاکی از مجروح شدن شماری در جریان این حادثه است. در حال حاضر پلیس بخشی از مرکز شهررا…

Share