افشاگري مدير معزول مترو تهران در خصوص واگذاري تبليغات شرکت مترو

محمد سعيدي مدير سابق مترو تهران در نامه اي خطاب به شهردار تهران درباره خبر منتشر شده واگذاري ۴ ساله تبليغات محيطي شرکت مترو تهران واکنش نشان داد. به گزارش خبرنگار ايرنا در نامه مديرسابق مترو تهران خطاب به محمد…

Share