اعتراف یکی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات به بحران محبوبیت رهبری درون بیت

سایت نگام :   بحران مشروعیت و محبوبیت رهبری به دلیل رفتار یکه سالارانه و کینه جویانه ی وی پس از دستیابی به این جایگاه ، از سال ۶۸ به این سو رفته رفته رو به کاهش نهاد و در…

Share