بانک «مهراقتصاد» پولشویی اسلامی با سرمایه‌های مردم در اسرع وقت+ سند

آمدنیوز :   طبعا با سابقه‌ی ذهنی موجود درباره‌ی بانک‌ها و مؤسسات مالی-اعتباری بدنامی نظیر کاسپین و… نمی‌توان به سادگی منابع مالی خود را در موسسه‌هایی سرمایه‌گذاری کرد که احتمال ورشکستگی آنان قریب به یقین است به‌ویژه وقتی زمزمه‌ی ادغام…

Share