اعلامیه جنبش سکولار دموکراسی ایران درباره رفتار غیرحرفه‌ای و مشکوک صدای امریکا

  با آرزوی ایرانی سرافراز و سکولار دموکرات کمیتهء برگزاری کنگره‌های سالانهء سکولار دموکرات‌ها ۲۹ آبان ۱۳۹۶ – ۱۹ نوامبر ۲۰۱۶   اندکی کمتر از یک ماه پس از برگزاری پنجمین کنگرهء سکولار دموکرات‌های ایران در ۲۸ و ۲۹ ماه…

Share