عضو بسیج خراسان ‘موسس سایت‌های جعلی بی‌بی‌سی فارسی بوده’

  بی بی سی :  بنا به گزارش تازه یک شرکت امنیت سایبری اسرائیلی، یک مقام سازمان بسیج استان خراسان رضوی، در تاسیس وبسایت‌های جعلی مشابه بی‌بی‌سی فارسی نقش داشته است. شرکت امنیت سایبری کلیراسکای، در گزارشی با عنوان “آیت‌الله بی‌بی‌سی” به…

Share