آغاز مرمتِ “صاحبقرانیه” بعد از دو سال و نیم تعطیلی

  بعد از دو سال و نیم تعطیلی کاخ صاحبقرانیه، بالاخره مرمت این بنای تاریخی در نیاوران، با استفاده از بند “ه” برای تامین اعتبار این پروژه آغاز می‌شود. به گزارش ایسنا، هر چند ترک سقف «حوضخانه» در کاخ صاحبقرانیه…

Share