حربه جدید سازمان اطلاعات سپاه ؛ ایجاد صفحه ای به نام اسرائیل در فیس بوک و فضای مجازی برای به دام انداختن نیروهای امنیتی و نظامی ناراضی

  مهرداد شاکری   پیشنهاد فوق العاده ویژه استخدام : وی ای پی کارگزینی بزرگترین مرکز استخدام پرسنل از تمام دوستان و بازنشستگان محترمی که در سازمانها و یا ارگان های مانند حفاظت اطلاعات / اطلاعات امنیت / وزارت اطلاعات…

Share