افشاگری از پشت پرده بازداشت فعالان محیط زیست

  ایران نگران افشای اطلاعات سایت‌های هسته‌ای یادداشتی در روزنامه واشنگتن اگزمینر از یوجین چادنوسکی، استاد ممتاز دانشگاه شهر نیویورک و یکی از دو رئیس «کمیته دانشمندان نگران» دادگاه انقلاب ایران علیه پنج فعال محیط زیستی که بهمن ماه ۱۳۹۶ بازداشت…

Share