فقط در جمهوری اسلامی: حفاظت از محیط زیست = فساد فی الارض! / حمید فراهانی

  مقامات قضایی جمهوری اسلامی پرونده فعالان محیط زیست (مرتضی آریانژاد، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی حمیدی، حسن راغ، سام رجبی، عارف زارع، علیرضا فرهادزاده، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و حمیده کاشانی دوست) را دوباره روی میز آورده اند.…

Share