جذب ایرانیان به دانشگاه‌های کشورهای عربی و نگرانی مقام‌های ایرانی

  دویچه وله – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره جذب جوانان ایرانی به دانشگاههای کشورهای عربی منطقه اظهار نگرانی کرده است. او می‌گوید کشور های عربی اعلام پذیرش دانشمند از منطقه کرده‌اند؛ من نگران هستم که بچه‌های ما را…

Share