۱۲ سال حبس به جرم اعتراض مدنی

«محمود معصومی» یک فعال مدنی ۲۳ ساله‌ است اما با حکمی که از دادگاه گرفته، زمانی که از زندان بازگردد، ۳۵ ساله خواهد بود. یکی از نزدیکان او به «ایران وایر» می‌گوید: «محمود را به دادگاه احضار کرده‌اند و حکم…

Share