وکیل «علیرضا گلی‌پور» زندانی سیاسی: دادستان تهران مانع اجرای قانون می‌شود

صدای آمریکا : وکیل «علیرضا گلی‌پور» زندانی سیاسی در زندان اوین می‌گوید وضعیت سلامت او بسیار وخیم است اما مقامات قضایی از اعزام او به خارج از زندان برای درمان خودداری می‌کنند. «آزیتا قره‌بیگلو» وکیل آقای گلی‌پور در گفت‌وگو با…

Share