شایعاتی درباره فرار مشاور دبیر شورای عالی امنیت

پیک نت : گفته می شود یکی از مشاوران دبیر شورای عالی امنیت ملی با نام “اسماعیلی” قریب سه هفته پیش از ایران به ترکیه گریخته و سپس در این کشور نیز ناپدید شده است. و باز گفته می شود…

Share