هاشم خواستار: خامنه ای آرای یک درصد مردم ایران را هم ندارد + ویدئو

هاشم خواستار، مخالف برجسته ی رژیم جمهوری اسلامی در ایران، در پیامی به مردم ایران، روزگار تیره ی مردم ایران امروز را ناشی از حاکمیت دیکتاتوری و نبود آزادی و دموکراسی در حکومت جمهوری اسلامی خواند. هاشم خواستار، با اشاره…

Share