نوشین جعفری عکاس تئاتر و سینما بازداشت شد

‘ نوشین جعفری، عکاس تئاتر و سینما از ۴ روز پیش در بازداشت و در مکان نامشخصی به‌سر می‌برد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ماموران امنیتی روز شنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۸، نوشین جعفری، عکاس تئاتر و…

Share