آخرین وضعیت بیماری مانوک خدابخشیان

گویا نیوز : صفحه فیس‌بوک مانوک خدابخشیان آخرین وضعیت بیماری او را چنین توضیح داده است: «بعد از تحمل سکته قلبی و چندین سکته مغزی ایشان در حال حاضر در وضعیت مناسبی قرار ندارند. متأسفانه بعد از تست ام.‌ار.ای و…

Share