آقایان سپاه پاسداران! فیلم هندی قشنگی بود! دست تان درد نکند!؛ ف. م. سخن

جمهوری عقب افتاده ی اسلامی باز دست به عملیات شعبده بازی زد! این بار از کلاه سپاه پاسداران، روح الله زم را مثل خرگوش بیرون کشیدند تا تماشاگران روی پیت نشین خود را مشغول سازند! قدیم ها سینماهایی بودند که…

Share