جنایتکارانی که در کشتار جوانان در شهریار تهران نقش داشتند را بشناسید!

به گزارش وبلاگ ایران انترناسیونال : پاسدار پلید و خونخوار حاج احمد زارع فرمانده اسبق عملیات سپاه شهریار تهران و شهردار پیشین شاهدشهر شهریار از پلیدانی که در جریان اعتراضات آبان ماه در شناسایی و سرکوب معترضین، گله ای از…

Share