به التماس افتادن جمهوری اسلامی در داخل و خارج،برای ادامه بقای خود / علی اکبر امید مهر

در داخل کشور- ملا فرزانه امام جمعه موقت مشهد روز جمعه ۲۹ آذر گفت:خصومت علیه نظام ،در دو بخش داخلی و خارجی است و اینکه خطر خارجی براحتی قابل عبور بوده، اما خطر داخلی(قیام مردم علیه رژیم ) خطرناک تر…

Share