نوشیدن پنج نوشیدنی الکلی در هفته برای قلب مفید است

ایرانیان انگلستان – همایون خیری : گرچه یکی از عوارض نوشیدن فراوان نوشابه‌های الکلی از کار افتادگی کبد است اما نتایج یک مطالعه تازه که توسط گروهی از پژوهشگران سوئدی و نروژی منتشر شده نشان می‌دهد نوشیدن سه تا پنج…

Share