ناامیدی و نارضایتی ایرانیان از وضع موجود پس از حوادث اخیر در ایران/ حال و هوای خسته و افسرده تهران از زبان شهروندان

روزنو-بحران های چندگانه ای که ایران با آن مواجه است باعث تشدید حس ناامیدی در تهران شده است. با این حال، برخی از پایتخت نشینان هنوز امید خود را از دست نداده اند. به گزارش سايت روزنو ؛ شبکه خبری…

Share