فراخوان برای تحریم فعال انتخابات «اسفند بدون رای»‏

فراخوان برای کارزار تحریم فعال انتخابات «اسفند بدون رای»‏ دعوت ۱۶۴ فعال سیاسی و مدنی برون مرزی از مردم ایران انتخابات مجلس یازدهم در شرایطی فرا می‌رسد که ساختار انتخابات جمهوری اسلامی بیش از گذشته با موازین ‏انتخابات آزاد و…

Share