مخالفت های حکومتی موجب افراط در چهارشنبه سوری ها شده!

پیک نت :  امشب، شب آخرین چهارشنبه سال است و چهارشنبه سوری بعنوان یک سنت باقی مانده از ایران کهن در سراسر ایران برگزار خواهد شد. ۳۷ سال مخالفت و سنگ اندازی و تبلیغات حکومتی نتوانسته حریف پایبندهای مردم ایران نسبت به سنت ها و آئین های کهن ایران شود. از جمله درباره چهارشنبه سوری. در این زمینه نیز، مانند همه زمینه های دیگر، هر اندازه حکومت سخت گیری کرد و ممنوعیت بوجود آورد مردم پافشاری بیشتری کردند و حتی کار به افراط هم کشید. از چادر و حجاب تا خانه های مجلل مخصوص سکس و رابطه جنسی، از اعتراف پلیس به وجود ۶۵۰ هزار الکلی در ایران که چنین رقمی در دوران شاه هم نبود. این فقط دو نمونه است از دهها نمونه دیگر.
در مورد چهارشنبه سوری نیز همینگونه شد. مراسم از روی بته پریدن و احتمالا چندتا ترقه در کردن رسیده ایم به تیراندازی های هوائی آنها که سلاح دارند، واردات انواع وسائل محترقه خطر آفرین و…
در گذشته، شب چهارشنبه سوری در دو میدان توپخانه و فوزیه (امام حسین کنونی) دولت خود مراسم آتشبازی برپا می کرد و آن را هدایت. گلوله های رنگین به آسمان شلیک می شد و شهر را روشن می کرد. شادی عمومی را کامل می کرد و حادثه ای هم در محلات روی نمی داد و اگر هم روی میداد به نسبت اکنون بسیار محدود و معدود بود. حکومت خود نه تنها مبتکر نشد، بلکه مخالف شد و ابتکار را مردم خود بدست گرفتند و شد آنچه که هر سال شب چهارشنبه سوری روی میدهد.

Share