سرقت از ۴ بانک تهران با نقاب و کلاه گیس و هفت تیر

 

پیک نت :  پلیس تهران اعلام کرد که سارق مسلح بانک ایران زمین در خیابان ظفر تهران را دستگیر کرده اما در جریان بازجوئی تازه فهمیده که او قبلا ۳ بانک دیگر را هم زده!

این سارق روز۱۷ اسفند، با کلت آماده شلیک وارد بانک ایران زمین می شود و پس از شلیک سه تیر هوائی از کارمندان می خواهد هرچه پول در بانک هست را تحویل او بدهند. کارمندان بانک همین کار را می کنند اما سارق پس از بیرون آمدن از بانک توسط پلیس محاصره شده و دستگیر می شود.

او هنگام ورود به بانک نقاب و با کلاه گیس داشته و در جریان بازجوئی مشخص شد که در ۳ سرقت دیگر نیز همین شیوه عمل را داشته است.

او گفته لیسانس مهندسی سخت افزار دارد و به اشتباه دستگیر شده است. درحالی که کارآگاهان زمان دستگیری‌اش یک اسلحه کلت کمری و تعدادی فشنگ از او کشف کرده‌اند.

Share