حضور محترم فعالان ومدافعین حقوق بشروکنشگران سیاسی ومدنی/ پریوش احمدیان

این نامه از طرف جمعی از شاگردان استاد محمد علی طاهری، اندیشمند و نظریه پرداز علمی-معنوی و بنیانگذار شیوه معرفتی عرفان حلقه و دو طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی و به نمایندگی از کمپین حمایت از محمد علی طاهری، خطاب به شما که در گذشته بر اساس وظیفه اخلاقی و مدنی خود و به امید کمک به وضعیت استاد طاهری، قدمی برداشته اید، نوشته میشود. متاسفانه با توجه به اینکه صدای عده کثیری از شاگردان و دوستداران آقای طاهری در دو سال گذشته، در زیر بایکوت گسترده رسانه ای ناشی از دخالت مستقیم یا غیر مستقیم حکومت ایران کمتر شنیده شده و همینطور بدلیل مطرح شدن دوباره و چند باره وعده آزادی ایشان، اینبار در اسفند ماه سال جاری توسط وکیل انتصابی پرونده، آقای علیزاده طباطبایی، لازم دانستیم که حقایق ناگفته در مورد این پرونده را به طور خلاصه برایتان بازگو کنیم. با توجه به تجربه فعالیت شما در زمینه حقوق بشر و بیطرفی و انصافی که بدلیل مسئولیت حرفه ای از شما انتظار میرود، امید داریم تا مطالب این نامه را جدای جوسازی ها و اخبار مختلف و ضد ونقیضی که در این مدت در معرض آن بوده اید، مطالعه نمایید. همانطور که اطلاع دارید استاد محمد علی طاهری در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٠ به جرم دگراندیشی معنوی، با اتهاماتی واهی دستگیر و به مدت نزدیک به ۴ سال در بدترین شرایط و در سلول انفرادی دوران محکومیت پنج ساله خود را سپری کرد، اما بنا به اعلام دقیق و صریح خانم شهناز نیرومنش، مسئول و سخنگوی کمپین حمایت از محمد علی طاهری و مدیر مرکز اینتریونیورسالیزم در امریکا، استاد طاهری در دی ماه سال ١٣٩٣ در پی دوازدهمین و آخرین اعتصاب غذای خود که با شرط برداشته شدن حکم افساد فی الارض از پرونده شان آغاز شده بود، به دلیل برآورده نشدن این خواسته در آن زمان و همراه شدن اعتصاب غذا با بازجویی های سنگین و شکنجه برای اقرار به شیطانی بودن آموزه هایشان وبرخی اتهامات دیگر، در یکی از شکنجه گاههای مخفی وزارت اطلاعات از دست رفته اند. با این حال علیرغم گذشت بیش از دو سال از فقدان استاد محمد علی طاهری زیر شکنجه و در اعتصاب غذا، ممکن است هنوز ادعای شهادت ایشان برای شما عجیب و دور از ذهن به نظر برسد و اخبار موجود در رسانه های فارسی زبان داخل و خارج از کشور که نتیجۀ پروپاگاندای بسیار قوی حکومت ایران است، باور این ادعا را برای شما دشوار سازد. اما لازم است توجه فرمایید که منبع تمامی اخبار منتشره در اکثر رسانه ها در ٢ سال گذشته، تنها و تنها وکلای حکومتی و غیر مستقل آقای طاهری، همسر تحت فشار ایشان و بعضا به طور مستقیم مسئولین پرونده و بازجوهای ایشان بوده اند. حکومت ایران، علیرغم گذشت بیش از دو سال از شهادت آقای طاهری و درخواست مکرر کمپین بین المللی حمایت از ایشان وعده کثیری از شاگردان مبنی بر رؤیت استاد طاهری، تا این تاریخ (اسفند ماه سال ١٣٩٥ (قادر به نشان دادن ایشان در یک جمع عمومی نبوده است. استاد طاهری درهیچیک از دادگاه های صوری که در این دو سال تنها با انتشار اخباری از زبان خانواده یا وکیل، ادعای برگزاری آنرا داشته اند، رؤیت نشده استوبهغیر از٢-٣ نفر از منتسبین به ایشان ووکیل انتصابی،هیچ کس دیگری ادعای دیدن ایشان را نداشته است. طرح موضوع شهادت استاد طاهری معمولا دو سوال مهم را با خود مطرح میکند. اول اینکه چه سند و مدرکی مبنی بر شهادت ایشان موجود است؟ و دوم اینکه حکومت ایران که تا کنون از اعدام و کشتن افراد مختلف باکی نداشته است چرا باید مرگ محمد علی طاهری را بیش از دو سال مخفی نماید؟ در پاسخ به سوال اول، مدارک واستناداتی مبنی بر شهادت استاد محمد علی طاهری ونیز در اثبات خبرسازیهای جعلی حکومت ایران در ٢ سال اخیر، در دست کمپین بین المللی حمایت از محمد علی طاهری موجود است و درخواست مسئول این کمپین، همواره در این مدت، از فعالین حقوق بشر وکنشگران مدنی، تلاش برای فراهمآوردن شرایطی بوده که کمپین بتواند آنها را به دور از جوسازیهای رسانه ها و افراد وابسته به حکومت منتشر کند، به طوریکه حکومتیان نتوانند اینبار هم همانند سالهای گذشته بدون هیچ دلیل و استنادی مدارك کمپین را ساختگی اعلام کنند. قسمتی از این مدارک که جعلی و ساختگی بودن عکسها، فیلمها، دفاعیات، دستنوشته ها و اخبار منتشر شده از آقای طاهری در دوسال گذشته را اثبات میکند چنانچه مایل باشید، در اختیار شما قرار خواهد گرفتتا خود آنها را دیدهوقضاوت نمایید. در رابطه با سوال دوم، لازم است توجه داشته باشید که در یک حکومت متعصب مذهبی رواج هر قرائت جدید از معنویت خطری بزرگ برای پایه های قدرت آن است و آ گاهی مردم از مرگ شجاعانه یک عارف نواندیش بر سر اعتقاداتش تنها به اثبات حقانیت وی و ماندگاری راه و عقیده اش برای آیندگان کمک میکند. پنهان کردن مرگ استاد محمد علی طاهری و دیگر سناریوهای حکومت ایران، تنها به دلیل طفره رفتن از پاسخگویی به سازمانهای حقوق بشری و شاگردان ایشان نیست، بلکه این برنامه چینی ها با اهداف بزرگتر و برای انحراف عرفان حلقه از مسیر حقیقی خود از طریق انتشار مطالب و مدارک منتسب به استاد طاهری در نبود ایشان و تغییر تدریجی آموزه های فرادینی و فراملیتی ایشان به عرفانی اسلامی-حکومتی است که بتواند در خدمت حکومت دینفروشانی باشد که با فروش راه های ارتباط مردم با خداوندگارشان تجارت میکنند. حال که با شهادت استاد محمد علی طاهری فرصت گرفتن هر گونه اعتراف به جاسوسی، توبه و تکذیب آموزه های عرفان حلقه از زبان خودشان از حکومت گرفته شده، بهترین راه برای تخریب چهره این معلمبزرگ در پیش چشم شاگردان، مردم و تاریخ و مخدوش کردن آموزه های این جریان معنوی، تظاهر به زنده بودن آقای طاهری و فرستادن پیغام و پسغامها از قول ایشان و در جهت اهداف دلخواه حکومت است. کما اینکه نمونههایی از این پروژه تخریب و تحریف را در دفاعیههای مخدوش و جعلی منتسب به استاد طاهری که بیشتر به توبه نامه هایی برای تکذیب اعتقادات و آموزه هایشان میماند، کتابها و نقل قولهای ساختگی از ایشان که با همکاری رسانه های داخلی وبرخی رسانههای خارج از ایران منتشر شده، میتوان بهوضوح مشاهده کرد. حکومت ایران برای فریب افکار عمومی در رابطه با عرفان حلقه و استاد طاهری، گذشته از برخوردهای علنی و خشن معمول، از پنج گروه برای نشر اخبار کذب و جهت دهی به حامیان استاد طاهری استفاده کرده است. وکلای انتصابی، خانواده تحت فشار، فعالین حقوق بشر ساختگی، برخی افراد نفوذ داده شده در بدنهعرفان حلقه،وبرخی رسانههای وابسته داخلی و خارجی. برای پرونده آقای طاهری از ابتدای دستگیری تا کنون وکلای متعددی توسط حکومت انتصاب شده که هیچکدام توسط ایشان انتخاب یا تایید نشدند وهمواره در رابطه باوضعیت سلامت، دادگاهها، خواستههای آقای طاهری وپرونده ایشان یا سکوت کرده و یا اخبار مورد نظر حکومت را انتقال داده اند. گفتنی است وکیل فعلی این پرونده آقای محمودعلیزاده طباطبایی است. وی چندی پیش در تاریخ ٢٨ بهمن سال ١٣٩٥ در یک مصاحبه ویدیویی در برنامه جعبه سیاه که در سایت آپارات منتشر شد، در رابطه با چگونگی ورودش به پرونده آقای طاهری چنین بیان کرده استکه: « .. محمد علی طاهری را آمدند سراغمکهوکالتش را برعهده بگیرم، نمیتوانم بگویم چه کسی آمد ولی فرد خیلی محترمی در نظام آمد سراغ من…» و به این ترتیب صریحا به انتصاب خود توسط مقامات دولتی اشاره کرده است. در رابطه با خانواده آقای طاهری توجه شما را به این نکته جلب میکنیم که همسر، خواهر و بقیه اعضای خانواده ایشان تا قبل از شهادت ایشان در زمستان ٩٣ در سکوت خبری بوده و هیچگونه فعالیت جدی در رابطه با اطلاع رسانی در مورد وضعیت آقای طاهری نداشته و تنها گاهی نقل قولهایی از زبان آنها و در تایید اخبار حکومت در فضاهای محدود مجازی منتشر میشد. درحالیکه اوج گرفتن ناگهانی فعالیتهای آنها و وکلای حکومتی و همراهی برخی رسانه ها برای دفاع از آقای طاهری درست بعد از زمستان ١٣٩٣ و پس از اعلام عمومی خبر شهادت ایشان شروع شد و این فعالیتها با هدایت و فشار حکومت ایران و برای تظاهر به زنده بودن استاد طاهری صورت گرفت. تایید خبر زنده بودن ایشان از سوی همسر و وکیل و بخشی از پروپاگاندای حکومتی در کسوت پیروان عرفان حلقه، باعث باور این خبر کذب از سوی برخی رسانه ها و فعالین و مجامع حقوق بشری شده است. متاسفانه همسر آقای طاهری، خانمزیبا محمدیان تحت فشارهای مضاعف از سوی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر سال- ها انتشار اخبار نادرست از وضعیت آقای طاهری، مدتهاست مسئولیت انتقال خبرهای دروغین به خواهر ایشان که در کانادا بسر می برد را نیز داشته و دارد. همچنین مادر مرحومِ آقای طاهری که منبعی جز اطلاعات رسیده از دخترش آذردخت طاهری نداشت، تحت تاثیر این فریب با گذشت بیش از دوسال از شهادت فرزندش، با امید واهی برای آزادی او اقدام به شرکت در تجمعات اعتراضی و درخواست آزادی فرزندش می کرد. عزت الملوک طاهری در تاریخ ١٦ بهمن سال ١٣٩٥ در حالی که بگفته ی وابستگانش تا آخرین لحظات زندگی در انتظار آزادی فرزندش، محمد علی طاهری بود دار فانی راوداع گفت. عامل مهم دیگر فریب در این چند سال عده ای هستند که در لباس مدافع و فعال حقوق بشر در داخل و خارج کشور مشغول فعالیت می باشند و در واقع نقش ستون پنجم نیروهای جمهوری اسلامی را در داخل فعالین دیگر دارند که از یک طرف به لابی های حکومت در خارج از ایران مربوط میشوند و از سوی دیگر در ظاهر به مخالفت با برخی سیاست های جمهوری اسلامی می پردازند اما در برهه های زمانی حساس و تعیین کننده که اهمیت ویژه ای برای حکومت داشته باشد، نعل وارونه میزنند و آب به آسیاب حکومت میریزند. از جمله اقدامات این گروه اطلاع رسانیهای نادرست یا دیرهنگام و در مواردی بازسازی حقایق و اتفاقات، مدتی بعد از وقوع و خبرسازی در مورد آنها می باشد به طوریکه افکار عمومی در میان شعارها و وقایع حقیقی و نمونه های جعلی آن که با فاصله زمانی بیان میشود سرگردان شده و تشخیص درست و غلط برای آنها سخت و نزدیک به غیر ممکن شود و به این ترتیب حقیقت ماجرا گم شود. با توجه به اهمیتی که پرونده استاد طاهری برای حکومت ایران داشته و دارد، بهره – گیری از این عوامل نفوذی به منظورهدایت و جهت دهی حمایت اندیشمندان از آقای طاهری بسیار زیاد و خارج از حد تصور بوده ویکی ازعوامل اصلی فریب روشنفکران وتحقق پروپاگاندای حکومتی بوده است. علاوه بر فعالین حقوق بشر ساختگی، عامل مهم دیگر که بدنه عرفان حلقه را از درون دچار از هم گسیختگی کرده است، نفوذ دادن نیروهای حکومتی به درون مجموعه در لباس دوست و باهدف ایجاد اختلاف در میان شاگردان میباشد. این امر باعث فریب شاگردان ومنحرف کردن مبارزات آنان به فعالیتهای تاریخ برگشتهوبی ثمروهمینطور گمراه کردن افکارعمومی شده است. همچنین بهره گیری از انواع رسانههای وابسته داخلی و خارجی برای انتشار اخبار دروغ از دیگر ابزارهای قوی و موثر حکومت در فریب مردم و شاگردان بوده است. در این میان علاوه بر خبرگزاریهای رسمی حکومتی، رسانه های سفارشی که به نام حمایت از عرفان حلقه و به منظور اطلاعرسانی غلط تولید شده اند و با اراده حکومت به سرعت شناخته و معروف میشوند وهمینطور رسانه های به ظاهر مستقل اما وابسته ای که خط قرمزها و مرزهایشان توسط حکومت مشخص می شود، نقش بسیار مهمی ایفا می – کنند. پرونده آقای طاهری و حقایق مربوط به آن از همان ابتدای دستگیری ایشان به دلیل ماهیت عرفانی و اهمیت ویژه ای که برای حکومت متعصب اسلامی ایران داشته، سالهاست در لیست خط قرمزهای حکومت قرار داشته و پس از شهادتشان بیشتر از همیشه در بایکوت شدید خبری قرار گرفته است. در این میان اندک رسانه های مستقل نیز تحت تاثیر انبوه خبرهای جعلی، فریب خوردهویا به خود اجازه مقابله با آن را نمیدهند. از زمستان ٩٣ تا کنون، بیش از دوسال است که شاهد سیل اخبار ضد ونقیض، تصاویر جعلی، صداهای جعلی، دفاعیه ها و دستخط های جعلی، دادگاههای جعلی با پشتوانه حامیان و مبارزان جعلی از سوی حکومت و با هدف تثبیت عرفان حلقه اسلامی-حکومتی و توهم زنده بودن استاد طاهری در افکار عمومی بوده ایم. این تصاویر، مدارک، دفاعیه ها و دستخط های جعلی توسط کارشناسان جرم شناسی در امریکا مورد بررسی قرار گرفته و ساختگی بودن آنها به صورت رسمی و قانونی اعلام شده است. قسمتی از این مدارک در یک همایش عمومی در تاریخ ٢ بهمن ١٣٩٥ توسط خانم نیرومنش به صورت عمومی ارائه شد. لازم به ذکر است استاد طاهری با قبول عواقب و خطرات بسیار و با سختی فراوان در فروردین ١٣٩٣ نامه ای را از زندان اوین برای خانم شهناز نیرومنش در امریکا فرستادند و در آن خطاب به گزارشگر حقوق بشر وقت در سازمان ملل، به صراحت عنوان کردند که خانواده شان تا چه حد تحت فشارهای شدید حکومت هستند و وکلایشان را نیز هرگز ملاقات نکرده اند. ایشان این نامه را با وجود شرایط دسترسی یکسان و حتی آسانتر به خانواده و وکلا، بدون اطلاع آنها به دست خانمنیرومنش رساندند تاعلاوه بر اطلاع رسانی نسبت به وضعیت خود، خانواده شان و دیگر زندانیان تحت فشار، با تاکیدی دوباره به شاگردان و جامعه جهانی نشان دهند که چه کسی میتواند منبع موثقی برای اطلاع از وضعیت ایشان باشد. اما در نهایت تعجب و تاسف دیده شد که بسیاری از شما روشنفکران و فعالین حقوق بشر نه تنها توجهی به دادخواهی ایشان نکردید بلکه بر خلاف خواسته شخص ایشان مبنا و منبع اطلاع رسانی ها وفعالیتهایتان را خانواده و وکلایی قرار دادید که خود استاد طاهری برای ارسال و پیگیری نامه شان به آنها رجوع نکرد و این بی اعتنایی به تظلم خواهی و درخواست یک اندیشمند زندانی، نقض آشکار حقوق انسانی اوست. شاید که حتی خانواده تحت فشار نیز چشمامید به شجاعت و فراست شما داشت که صدای سرکوب شده آنها باشید و آنچه را که خود نمیتوانند بر زبان بیاورند از زبان شما برای دیگران بازگو شود. در تمام این سالها، پذیرش اخبار دروغین حکومتی بدون تحقیق و تردید در مورد صحت آنها از سوی فعالان حقوق بشر و روشنفکران و برخی شاگردان استاد طاهری، واقعیت تلخی است که از ابتدای دستگیری سبب رنجها و سختیهای فراوان استاد طاهری، شهادت ایشان در بدترین شرایط و سرانجام پایمال شدن خون ایشان در دو سال اخیر شده است. اکنون اگرچه زمان از دست رفت وفرصتهای دیروز تبدیل به حسرتهای امروز شدند، اما با این همه، باردیگر از شما تقاضا می – کنیم تا حداقل برای روشن شدن حقیقت این موضوع برای خودتان، موارد بیان شده را بی طرفانه و با دقت مورد تامل قرار داده و بررسی کنید. ما امروز به شما اطمینان می دهیم که اینبار هم برای آزادی استاد طاهری بهانه های دیگر در راه است و ایشان هرگز توسط شاگردان و مردم رؤیت نخواهند شد. همچنانکه زمزمه های این بهانه با طرح مجدد اتهام افساد فی الارض در دادگاه ٩ اسفند ١٣٩٥ به گوش میرسد. از شما درخواست میکنیم تا با شاگردان و دادخواهان حقیقی استاد محمد علی طاهری همراه شوید و قبل از هر گونه تلاش برای آزادی ایشان، نجات از محکومیت، اعدام مجدد یاهر چیز دیگری، از زنده بودن ایشان مطمئن شوید تا مبادا از نیت خیر شما برای کمک به یک اندیشمند در جهت اهداف همان ستمگرانی که با آنها مبارزه میکنید سوءاستفاده شود. از دست رفتن بنیانگذار عرفان حلقه را بر سر باورهایش، همراه با شاگردان ایشان به گوش همه مردم برسانید و چنانچه بر خلاف خواسته خود در این حقپوشی عظیم شرکت کرده اید در صدد جبران آن برآیید. امروز تلاش شما نه استاد طاهری را زنده می کند و نه سالها غربت و مظلومیت ایشان را از یاد خواهد برد اما می تواند آغاز راهی برای روشن کردن حقیقت این موضوع برای تاریخ و آیندگان شود. بدانید که آیندگان شما را به قضاوت خواهند نشست، چرا که حقیقت نهایتا راه خود را از میان دروغها و فریبها پیدا خواهد کرد و روزی که ظلم روا رفته بر این عارف و اندیشمند بزرگ بر ملا شود برای هیچکس جایی برای اظهار بی اطلاعی نسبت به آن باقی نخواهد ماند.

Share