حرکت انسان دوستانه مغازه دار ایرانی در حوالی عید (عکس)

مغازه داری در شهر تهران در حوالی عید اقدام به حرکت انسان دوستانه ای زده است که به شدت مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

به گزارش اسپوتنیک، یک مغازه دار در شهر مشهد به مدت ۳ روز به کودکان یتیم با ارائه شناسنامه، لباس به عنوان عیدی هدیه داده است. این خبر در فضای مجازی به سرعت منتشر و مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته است.

 

این موضوع موج مثبتی را در فضای مجازی به راه انداخت و کاربران بسیاری اقدام این مغازه دار را مورد تحسین قرار دادند. بسیاری بر این عقیده اند که حرکات این چنین به زیبا شدن دنیا کمک می کند. کاربری می نویسد در آخر نه رنگ باقی می ماند و نه نژاد ، تنها چیزی که باقی خواهد ماند “انسانیت” است.

Share