سازمان ملل می‌خواهد فقر را زنانه کند

دیگربان :  مینو اصلانی٬ مسئول بسیج جامعه زنان با انتقاد از نمایش برخی فیلم‌ها در ایران گفته که این فیلم‌ها در راستای اهداف سازمان ملل مبنی بر «زنانه» کردن فقر در کشور ساخته می‌شود.
اصلانی گفته «الفاظ رکیکی در برخی از فیلم‌ها هست که انسان از اینکه با خانواده به تماشای چنین فیلمی می‌آید٬ پشیمان می‌شود.»
وی با انتقاد از ترویج برخی مسائل «غیر اخلاقی» در فیلم‌ها افزوده «بعضی از فیلم‌ها آنقدر سیاه است و حتی در آنها رنگ به کار برده نشده است.»
این مسئول بسیج زنان اضافه کرده «بعضی فیلم‌ها بعضا بسیار مرده هستند و حتی در بعضی از آنها به خاطر فقر٬ ارزش‌ها زیر پا گذاشته می‌شود٬ اما این طور نیست.»
به گفته اصلانی «سازمان ملل برنامه ای دارد که همه پیش می‌برند و اینکه فقر زنانه می‌شود.»
وی اضافه کرده «عمدتا در فیلم‌ها می بینیم که زن موجود بسیار ضعیف است که بعضا هم چادری است و این جای تاسف دارد.»
این مسئول بسیج زنان همچنین گفته این فیلم‌ها «تقلید سبک زندگی بسیار غلط و فحاشی و سیگار کشیدن و تحقیر زنان است.»

Share