مقامات آمریکایی برای دختری به نام ‘الله’ گواهی تولد صادر نمی‌کنند

بی بی سی :  درخواست صدور گواهی تولد برای زلیخا گریسفول لورن الله که بخش‌های از آن به خاطر قابل قبول نبود نام خانوادگی حذف شده است
مقامات ایالت جورجیا در آمریکا از صدور گواهی تولد برای دختری که والدینش اصرار دارند او را الله بنامند خودداری می‌کنند.

اداره بهداشت عمومی ایالتی گفته است که صدور گواهی تولد برای یک کودک ٢٢ ماهه با نام زلیخا گریسفول لورن الله با قوانین ایالاتی منافات دارد و در نتیجه، این اداره نمی‌تواند درخواست والدین این دختر برای صدور گواهی تولد را برآورده سازد.

مادر این دختر الیزابت هندی و پدرش بلال واک نام دارند و ازدواج نکرده‌اند. اداره بهداشت گفته است که طبق قوانین ایالتی، نام خانوادگی این کودک می‌تواند هندی، واک یا ترکیبی از این دو باشد اما نام خانوادگی الله قابل قبول نیست. به گفته این اداره، اگرچه والدین این کودک رسما ازدواج نکرده‌اند، اما لازم است فرزند آنان دارای نام خانوادگی یک یا هر دو نفر آنها باشد.

آقای واک گفته است که او و دوست دخترش واژه الله را از آن جهت برای دخترشان برگزیده‌اند که نامی “شریف” است. وی افزوده است که “خودداری از صدور گواهی تولد به نامی که والدین برای فرزندشان مناسب می‌دانند غیرمنصفانه و به منزله نقض حقوق هر سه نفر است.”

اتحادیه آمریکایی دفاع از حقوق مدنی شعبه جورجیا به نمایندگی از سوی والدین این کودک، دادخواستی را علیه تصمیم اداره بهداشت ایالتی به دادگاه عالی محلی تسلیم کرده و گفته است که موضع مقامات ایالتی در این زمینه با قانون اساسی ایالات متحده و حقوق فردی مندرج در آن منافات دارد. در این دادخواست از دادگاه خواسته شده است با صدور امریه، رئیس اداره بهداشت عمومی ایالت جورجیا را به صدور گواهی ولادت با نام و نام خانوادگی مورد نظر والدین این دختر ملزم کند.

به گفته وکیل این اتحادیه، انتخاب نام و حتی نام خانوادگی فرزند از حقوق والدین است و نه موضوعی که دولت اجازه داشته باشد درباره آن تصمیم بگیرد.

در مقابل، وکلای اداره بهداشت عمومی گفته‌اند که قوانین ایلاتی مقرر کرده که برای صدور گواهی تولد، لازم است نوزاد دارای نام خانوادگی پدر یا مادر یا هر دو باشد. به گفته آنان، پس از صدور گواهی تولد برای زلیخا با نام خانوادگی هندی، یا والک یا هر دو، والدین خواهند توانست با مراجعه به دادگاه، خواستار تغییر این نام خانوادگی و تبدیل آن به الله یا هر نام دیگری شوند اما الله برای ثبت در گواهی تولد خلاف قانون و غیرقابل قبول است.

به این ترتیب، این کودک ٢٢ ماهه همچنان بدون گواهی تولد است و والدین او نمی‌توانند برای دخترشان برگه بیمه اجتماعی دریافت کنند و حتی نگران آن هستند که ممکن است بعدها، تابعیت آمریکایی او هم مورد سئوال قرار گیرد.

Share