تحقیق درباره ی پیوند شرکت املاک ترامپ و سپاه پاسداران

نمایندگان دموکرات سنای آمریکا خواستار تحقیق درباره ی رابطه ی شرکت املاک ترامپ با شرکت های نفتی جمهوری آذربایجان و سپاه پاسداران ایران شدند. نمایندگان دموکرات سنای آمریکا در نامه ای به وزرای خزانه داری، دادگستری و همچنین مدیر پلیس فدرال آمریکا (اف بی ای) نسبت به نقض قوانین ضدفساد آمریکا توسط رییس جمهوری این کشور، دونالد ترامپ، ابراز نگرانی کرده اند.

به گزارش «ار اف ای»، دونالد ترامپ در همکاری با “انار ممدوف”، فرزند وزیر پیشین حمل و نقل آذربایجان، ضیا ممدوف، و از متحدان نزدیک الهام علی اف، رییس جمهوری این کشور، احداث یک هتل در باکو را طراحی و آغاز کرده بود. هفته نامه ی آمریکایی “نیویورکر” در اوایل ماه مارس تحقیق جنجالی در این خصوص تحت عنوان “بدترین قراردادهای تجاری دونالد ترامپ” انجام داد. این نشریه تصریح کرده است که طرح هتل سازی ترامپ با پولشویی سپاه پاسداران ایران نیز ارتباط داشته است.
سناتورهای آمریکایی در نامه شان تأکید کرده اند که فقدان نظارت باعث همکاری شرکت املاک ترامپ با فاسدترین گروه های نفتی جمهوری آذربایجان شده است. نمایندگان دموکرات سپس تصریح کرده اند: “اگر چه شرکت ترامپ از مشارکت در طرح احداث هتل در آذربایجان صرف نظر کرد، اما پرسش های جدی در مورد مسئولیت جزایی شرکت ترامپ همچنان به قوت خود باقی است.”
آلن گارتن، وکیل شرکت ترامپ، تأکید کرده است که این شرکت با فساد خانواده ی ممدوف در آذربایجان ارتباطی ندارد. هفته نامه ی “نیویورکر” نوشته است که “ایوانکا ترامپ”، دختر رییس جمهوری آمریکا که امروز نیز مشاور نزدیک پدرش در کاخ سفید به شمار می رود، از آغاز این طرح را شخصاً دنبال و در سال ٢٠١٤ از محل ساختن هتل نیز دیدن کرده بود.

Share