تبعید یک زندانی سیاسی به زندان رجایی‌شهر کرج

امیرِ امیرقلی، زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین، پس از احضار به اجرای احکام زندان شهید مقدسی، به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شد.

به گزارش «آمدنیوز»، این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که صبح امروز و پس از احضار به دایره اجراى احکام دادسرای شهید مقدس که مستقر در زندان اوین می باشد، به اندرزگاه ٨ برگشت داده شده و پس از آن بنابر دستور مسئولین زندان وسایل خود را جمع کرده و به زندان رجایی‌شهر اعزام شده است.

امیر امیرقلی فعال دانشجویی سابق و زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین، در دی‌ماه ۱۳۹۴ به اتهام «توهین به مقدسات»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «توهین به رهبری»، «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات» ودر نهایت «تبلیغ علیه نظام اسلامی»، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۱۹ سال و شش‌ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

گفتنی‌ست جلسه دادگاه تجدیدنظر این زندانی سیاسی نیز مورخ ۱۳ مردادماه سال ۱۳۹۵برگزار شده و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ریاست قاضی قمی‌ زاده، حکم ۱۹ سال و شش‌ماه حبس وی را به ۸ سال زندان کاهش داده است.

Share