خبرنگار ایرنا: به خاطر مصاحبه با اصلاح طلبان مطرح تحت فشارم

«ناصر غضنفری» خبرنگار ایرنا در یادداشتی تلگرامی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

اگر هدف مشارکت بالا به خاطر دور کردن تهدیدات آمریکا، اسراییل و عربستان و …است دیگر تحت فشار قرار دادن کارکنان توسط حراست سازمان جایگاهی دارد؟

به شدت از سوی حراست خبرگزاری جمهوری اسلامی به خاطر مصاحبه با اصلاح طلبان مطرح تحت فشار قرار گرفته ام. جرمم احتمالا تلاش برای پیروزی نامزدی است که می دانم می تواند میهنم را از فروپاشی نجات دهد یعنی روحانی.

امضا: ناصر غضنفری. خبرنگار پیمانی ایرنا

Share