واکنش حسن داعی به تصویر منتشر شده از نماز خواندن صادق زیبا کلام و حسین الله کرم

 

صفحه فیس بوک حسن داعی :  صادق زیبا کلام قبل از مناظره انتخاباتی با حسین الله کرم، چماق کش ثبت شده رژیم، پشت سر او نماز میخواند. راستش نمیدانم ثواب کدام بیشتر است، گرم کردن تنور انتخابات رژیم یا نماز پشت سر جماق کش نظام ولائی.

 

Share