جلد سوم «سرمایه» مارکس به فارسی منتشر شد

اخبار روز :  سومین جلد کتاب سرمایه اثر جاودانه ی کارل مارکس با ترجمه ی حسن مرتضوی به زبان فارسی منتشر شد. برای ترجمه ی سه جلد «سرمایه» حسن مرتضوی هفده سال زحمت کشید و در یاداشتی به مناسبت انتشار جلد سوم سرمایه به زبان فارسی نوشت: بعد از هفده سال پیرمرد عزیر را مجبور کردم به فارسی حرف بزند.

یادداشتی از کمال خسروی به مناسبت انتشار جلد سوم سرمایه:
انتشار جلد سوم کاپیتال با ترجمه ی رفیق عزیز پر کار و پشتکارم، حسن مرتضوی، در آستانه ی صد و نود و نهمین سالگرد تولد مارکس، خبری بسیار خوش و دلپذیر است. از آنجا که من اجازه و افتخار نوشتن مقدمه به این ترجمه را داشته ام و سهم بسیار اندکی در ویرایش و پیرایش بخشهایی از آن، در مقایسه ی متن فارسی با متن آلمانی، به عهده ی من بوده است، داوری درباره ی کیفیت ترجمه از عهده ی من خارج است. از این رو آرزو می کنم عزیزانی که دستی در زبان و کار ترجمه و بویژه در ترجمه آثاری همانند کاپیتال دارند، از بررسی ژرف، تیزبینانه و نقادانه‌ی آن دریغ نکنند و با یاری رساندن به ترجمه ای هرچه دقیق‌تر، رساتر و شیواتر از این اثر عظیم، بر کار حسن مرتضوی ارج بگذارند.
ترجمه ی کاپیتال مارکس کاری است سترگ و تلاش مترجمان آن، از اسکندری، هادیان و فرخی گرفته تا مرتضوی، درخور قدردانی و قدرشناسی بسیار. تنها با تصور حجم شگفت آور کاری که برای ترجمه ی جلد سوم به تنهایی لازم است می توانیم تمرین فروتنی کنیم: متن آلمانی جلد سوم کاپیتال ۹۰۰ صفحه است. من می دانم که حسن مرتضوی برای ترجمه ی نخستین پیشنویس، برای تبدیل این نسخه به نسخه ای قابل مقایسه با ترجمه این اثر در زبانهای دیگر، برای مقایسه ی سطر به سطر این نسخه با متون آلمانی و انگلیسی و فرانسوی، برای ارزیابی و وارد کردن ویرایشها و پیشنهادهای دیگران در این متن، برای یکدست کردن زبان و بیان و لحن و ضرب‌آهنگ ترجمه و برای تنظیم و تدوین متن نهایی قابل چاپ، واژه به واژه خواندن و پیراستن و نمایه نویسی، چگونه همه ی این ۹۰۰ صفحه را بارها و بارها و بارها، و بخش های دشوار، قابل تعبیر و مناقشه برانگیزش را بارها بیشتر، خوانده است و دوباره نوشته است. ترجمه ی کاپیتال، کاری است کارستان. قدر این اثر کم‌نظیر را و قدر مترجمانش را بدانیم. بالاترین ارج‌گذاری، خواندن آن است.

Share