عکس/ مخالفان رای دادن در استرالیا

پیک ایران :  مخالفان رای دادن در بریزبن استرالیا می‌گویند در طول چهار دهه گذشته رای دادن تغییری در حکومت ایران ایجاد نکرده و فقط شرایط “بد و بدتر” شده است.

Share