حضور نهنگ‌های قاتل در آب‌های بوشهر و کیش تأیید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داود میرشکار، مدیرکل دفتر زیست بوم‌های دریایی سازمان محیط زیست می‌گوید «این نهنگ‌ها در امارات دو ماه پیش دیده شده‌اند و در هفته‌های گذشته بین کیش و هندورابی و سپس در استان بوشهر دیده شده‌اند که بر اساس اطلاعات ما به احتمال زیاد همان نهنگ‌های قبلی در حوالی کیش اکنون در استان بوشهر رؤیت شده‌اند.»

این گونه دریایی برای انسان خطر محسوب نمی‌شود. هر چند در محیط‌های بسته گزارشی‌هایی از حمله این نهنگ به تربیت‌کنندگانشان در دست است.

نهنگ‌های قاتل بیشتر خوراک خود را از طریق شکار ماهی‌ها، فُک‌ها، شیر دریایی، گراز دریایی، کوسه‌ها و حتی نهنگ‌ها به دست می‌آورند.

این نهنگ‌ها هم در آب‌های قطبی دیده می‌شود، هم در آب‌های گرمسیری.

طول نهنگ‌های قاتل از ۶ تا ۱۰ متر است و تا ۶ تُن وزن دارند.

Share