اولین شکست سازمان های اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی در برلین!

سایت روزنه :  قرار بود امروز جمعه ۲۸ ژوئیه در برلین کنفرانسی با عنوان “اسلام واقعگرا در مقابل اسلام تندرو و رادیکال” توسط دو نهاد وابسته به جمهوری اسلامی، جامعه المصطفی و جامعه شیعیان، شروع به کار کند و سه روز گروه کاری داشته باشد. وزارت زنان دولت آلمان تحت این عنوان که اینها اسلام واقعگرا هستند به آنها بودجه داده و آنها را حمایت میکند برای برگزاری این کنفرانس نیز ١٨ هزار یورو به آنها کمک کرده بود.

 

همکاری وزارت زنان دولت آلمان با این سازمان های اسلامی با موجی از اعتراض مواجه شد و امروز صبح اعلام شد که کنفرانس برگزار نمیشود. این اولین مرحله شکست سیاست دولت آلمان و جریانات وابسته به جمهوری اسلامی است.

بدنبال علنی شدن حمایت دولت آلمان از دو جریان اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی مینا احدی فعالیت های وسیعی را شروع کرد و از جمله نامه سرگشاده ای به کاتارینا بارلی وزیر زنان دولت آلمان نوشت و به سیاست دولت اعتراض کرد که وسیعا در رسانه ها و افکار عمومی در آلمان منعکس شد. بدنبال این اقدام هشتاد نفر از شخصیتهای سرشناس در آلمان نیز به همکاری وزارت زنان دولت با این دو سازمان اسلامی اعتراض کردند. مساله وسیعا رسانه ای شد، وزیر زنان اعلام کرد که به مینا احدی پاسخ خواهد داد و این مساله به موضوع داغی در آلمان تبدیل شد و انتقاداتی در میان احزاب پارلمانی آلمان نیز علیه این سیاست شروع شد. تحت این فشارها نهایتا وزارت زنان دولت اولین عقب نشینی خود را امروز با لغو کنفرانس اسلامی ها در برلین اعلام کرد.

کنفرانس اسلامی های وابسته به جمهوری اسلامی برگزار نشد اما همزمان و در همان محل در برلین عصر امروز کنفرانسی مطبوعاتی حول این مساله برگزار میشود که مینا احدی سخنران آن خواهد بود.

ما این مبارزه را تا شکست کامل سیاست دولت آلمان در همکاری با جریانات اسلامی ادامه میدهیم و از همه مردم سکولار و شرافتمند در آلمان و از کلیه مهاجرین ایرانی در آلمان و سایر کشورها میخواهیم با ما همراه شوند و جبهه قدرتمندی علیه حضور جریانات اسلامی در آلمان و مماشات دولت آلمان با این جریانات تشکیل بدهیم. نه تنها بودجه این دو سازمان اسلامی بلکه هر نوع کمکی به احزاب و جریانات اسلامی باید ممنوع شود. در حالیکه در خود ایران مردم شکست های سنگینی به جمهوری اسلامی و قوانین متحجر آن تحمیل کرده اند، جایی برای آنها در آلمان و سایر کشورها نخواهد بود.

Share