نوحه ی جنجالی و سیاسی که از پخش زنده قطع و مداح دستگیر شد

 

بامعناترين و سياسي ترين نوحه اى كه تاكنون شنيده ايد.. محشره از دست نديد

 

 

Share