دانش آموز افغان برنده جایزه جهانی نقاشی شد

مریم احمدی دانش آموز افغان، در مسابقه جهانی نقاشی کودکان، برنده جایزه شد.

به گزارش ردیو فرانسه، مسئولان دفتر سازمان ملل در افغانستان روز دوشنبه ۲ اکتبر ۲۰۱۷ اعلام کردند، نقاشی مریم از میان ۱۲۰ نقاشی از ۲۲ کشور جهان به ۲۰ نقاشی برتر راه یافت و سرانجام جایزه این سازمان را دریافت کرد.

وحیدالله امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد در افغانستان گفت، امسال مسابقه جهانی نقاشی این سازمان تحت نام “صفر ساختن گرسنگی، آینده با غذا آغاز میشود” برگزار کرده است.

امانی گفت: “رسامی مریم در بین ۱۲۰ رسامی از ۲۲ کشور به ۲۰ بهترین راه پیدا کرده است، تحسین‌نامه‌ این نهاد که از رم فرستاده شده بود، به مریم تحویل داده شده است”.

امانی علاوه کرد، از میان ۴۰ نقاشی از افغانستان فقط پنج نقاشی که بهترین بودند به دفتر مرکزی این سازمان در رم پایتخت کشور ایتالیا فرستاده شده بود و تمام نقاشی های این مسابقه در تقویمهای دیواری برنامه جهانی غذا و کارتهای تبریکی این سازمان در سراسر جهان نشر خواهد شد.

Share