زهرا خانم کجاست که همه شده اند زبان او؟

پیک نت :  نه تنها خود رئیس قوه قضائیه و پیش از او، وزیر اطلاعات برای تکذیب خبر جاسوس انگلیس از آب در آمدن دختر رئیس قوه قضائیه “زهرا” وارد میدان شدند، بلکه بدنبال آن دو، رئیس اطلاعات سپاه “حسین طائب” که کینه ای شخصی نسبت به شیخ مهدی کروبی بدلیل افشای اخراج او از وزرات اطلاعات بواسطه رابطه های خلاف شرع (!) دارد و پس از او، یکی از ۵ امام جمعه موقت تهران، یعنی سید احمد خاتمی هم به جمع تکذیب کنندگان پیوست. تکذیب های طائب و بویژه احمد خاتمی که منتشر کنندگان خبر را به شبکه بهائیت جهانی وصل کرده را جداگانه در همین شماره پیک نت می خوانید. ما با تکرار یکی از ضرب المثل های معروف ایرانی که در فقه و اصول و شرع نیست اما بر دهان مردم ایران هست می گوئیم “بز حاضر، دزد هم حاضر” روبرو کنید. یعنی خود زهرا در یک مصاحبه خبری حاضر شود و به سئوالات خبرنگاران (نه ماموران هدایت شده امنیتی بعنوان خبرنگار) پاسخ بدهد. چرا پدر به جای فرزند، چرا امام جمعه به جای متهم، چرا وزیر اطلاعات و رئیس اطلاعات سپاه زبان زهرا؟ خودش مگر زبان ندارد و نمی تواند مانند دختران هاشمی رفسنجانی که مصاحبه می کنند و به انواع اتهامات و سئوالات پاسخ می دهند، به سئوالات و اتهامات پاسخ بدهد؟

ضمنا رئیس قوه قضائیه هم بگوید که هفته گذشته چرا سه روز در محل کارش حضور نداشته است؟

Share