حضور پسرم در فدارسیون ارتباطی با ژن خوب ندارد

 

کیکاووس سعیدی، رئیس فدراسیون گلف درباره حضور پسرش به عنوان رئیس کمیته بین الملل فدراسیون و سرپرست انجمن وودبال گفت: “حضور پسرم در فدراسیون ارتباطی به ژن خوب ندارد و برای ما توانمندی افراد ملاک است.”undefined

به گزارش میزان، آقای سعیدی افزود :پسر من تا زمان تعیین رئیس انجمن وودبال سرپرستی این انجمن را بر عهده دارد. توسلی که رئیس انجمن وودبال بود به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون درآمد و نمی‌توانست به عنوان رئیس انجمن فعالیت کند. ما برای ریاست انجمن شاخصه‌هایی همچون توانمندی‌های فنی، مالی و معنوی در نظر داریم و هر کسی که این شاخصه‌ها را داشته باشد را دعوت به همکاری می‌کنیم.”

Share