تبرئه «حسین موسویان» در یک پرونده اقتصادی

 

حسین موسویان – دیپلمات پیشین – از اتهام مطروحه در یک پرونده اقتصادی تبرئه شد.

به گزارش ایسنا به نقل از یک مقام قضایی، پرونده مذکور در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و حسین موسویان از اتهام مطروحه در این پرونده تبرئه شد و اکنون پرونده با اعتراض مرجع قضایی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

Share