رها سازی سومین فوک در خزر

 

سومین فک خزری گرفتار در  تور صیادان ،  به زادگاه خود بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر پروژه فوک خزری در ایران گفت : این فوک  در منطقه میانکاله  در   تور ماهیگیران گرفتار شده بود که صیادان او را نجات داده و برای بررسی سلامتش به مرکز درمانی و تحقیقاتی فوک خزری آورده بودند.

امیر صیادشیرازی گفت : پس از بررسی و اطمینان از سلامت این  فوک که اسمش را مارال گذاشته بودند او را در خزر رها کردیم.

او افزود : این سومین فوکی است که در پاییز امسال در  تور ماهیگیران گرفتار می شود و پس از اطمینان از سلامتش به زادگاهش در آب های خزر بازگردانده می شود.

اِخمی و فربد دو فوک دیگری بودند که میهمان مرکز تحقیقات شدند و پس از معاینه و  معالجه  به دریا بازگشتند.

از زمان تاسیس مرکز درمانی و تحقیقاتی فوک خزری در آشوراده گلستان ،  مارال هشتاد و دومین فوکی است که  پس از تیمار در خزر رها شد.

با آموزش های مستمر ، صیادان فوک هایی که در تورشان گرفتار می شوند را  آزاد می کنند و پس از نامگذاری ، آن ها را برای درمان و بررسی به مرکز تحقیقات تحویل می دهند.

فک خزری تنها گونه پستاندار خزر  است و اکنون در فهرست قرمز گونه های آسیب پذیر اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN ) قرار دارد .

بر اساس آمارها ،  اوایل قرن گذشته وجود بیش از یک میلیون فک در دریای خزر گزارش شده بود اما صید بی رویه برخی کشورها ،  آلودگی های نفتی و انگلی و همچنین کم شدن ماهی کیلکا غذای اصلی فک به علت حضور شانه دار مهاجم خزری موجب کاهش تعداد این موجود شد.

کارشناسان اکنون تخمین می زنند کمتر از  ۱۰۰ هزار فک در خزر  زندگی کنند.

Share