خواندن نماز در خیابان و احداث مسجد در جمهوری چک ممنوع می شود

 

جمهوری چک قوانین خود در ارتباط با مسلمانان را تشدید می کند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از اخبار منتشر شده حزب پارلمانی”آزادی و دموکراسی مستقیم” در جمهوری چگ ، ممنوعیت پوشش برقعه، نماز در خیابان و احداث مسجد جدید در جمهوری چک تصویب خواهد شد.

معاون این حزب در جمهوری چک در این خصوص گفت: “ما در برابر افراد افراطی که مردم کشور ما را به ارزش های فرهنگی خود مجبور کنند، مقاومت می کنیم. در این راستا، ما ممنوعیت کامل پوشیدن برقعه را اعلام می کنیم. به دلایل امنیتی، هیچ تفاوتی بین یک جنایتکار و یک زن در یک ماسک با چهره پوشیده وجود ندارد”.

او خاطرنشان کرد که او از فعالیت های نماز های دسته جمعی به خاطر غفلت از انجام کارهای روزانه نیز مخالف است.

این مقام جمهوری چک در ادامه افزود: “و در نتیجه، کسانی که به کشور ما وارد شدند، مجبور به انطباق با شرایط ما هستند”.

Share