احمدی نژاد: نحوه رسیدگی به پرونده آقای بقایی حاکی از عمق وضعیت نابسامان در قوه قضاییه است

 

به گزارش دولت بهار به نقل از مهر مردم، بخشی از نامه احمدی نژاد خطاب به مردم در زیر میاید:

با سلام و تحیت و آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما و همه عدالت طلبان و آزادی خواهان و موحدان عالم.

قوه قضاییه باید امین و مورد اعتماد مردم و مظهر عدالت و انصاف باشد تا کشور در فضایی امن و آرام، بتواند پیشرفت کند.

مقامات قوه قضاییه بدون هیچ سند و مدرک و دلیل و استناد قانونی بر اثبات مجرمیت آقای حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهور دولت دهم، طی دو مرحله ایشان را به صورت غیر قانونی بازداشت و در زندان انفرادی محبوس نموده و همزمان در رسانه ها ، اتهامات کذب فراوانی را به ایشان منتسب کردند.

در روند بازپرسی تمام موازین حقوقی و قانونی و حقوق شهروندی را زیر پا گذاشته‌اند. کیفرخواست صادره مملو از ایرادات حقوقی و تخلفات متعدد بازپرس و دادستانی و ضابطین و نشانه برخورد عامدانه برای محکومیت آقای بقایی و در واقع دولت های پاک و خدوم و انقلابی نهم و دهم است.

با اطمینان به اینکه هیچ تخلفی انجام نشده است ، انتشار موارد اتهامی را با توجه به این اصل که دانستن حق مردم است ، ضروری می دانم.

ظاهرا مقامات قضایی به جای خدمت به مردم از قدرت قضایی به عنوان ابزاری در خدمت اهداف شخصی خود بهره می گیرند. به طور علنی و بر خلاف صریح قوانین در رسانه ها به افراد تهمت و افترا می زنند ، به طور غیر قانونی پرونده می سازند ، آنان را به بازداشت انفرادی می فرستند و تحت فشار قرار می دهند و نهایتا مخفیانه محاکمه می کنند . اگر فریاد تظلم خواهی افراد بلند شود و به مقامات قضایی اعتراضی بکنند، دوباره از موضع شاکی به خودشان شکایت کرده و خودشان هم در موضع رسیدگی ، پرونده جدیدی می سازند و همینطور با وقت و عمر و آبروی مردم بازی می کنند. آنها حق ندارند ادعای مبارزه با فساد را به بهانه و ابزاری برای برخورد سیاسی و نفسانی و ظلم و تجاوز به حقوق مردم و تعدی از قوانین و سرکوب تبدیل کنند.

معلوم است که اگر قوه قضاییه اصلاح شود کشور اصلاح می شود.

امیدوارم قوه قضاییه که باید ملجا مردم و معیار عدالت باشد، دست از سیاسی کاری و تخلف از قوانین و تعدی به حقوق مردم بردارد و در خدمت جامعه و حق و عدل قرار گیرد. نباید خود را به دلیل اینکه در قدرت هستند حق مطلق بپندارند و با احساس امنیت از اینکه کسی ناظر نیست و شکایت مردم از قوه قضاییه را نیز خودشان باید رسیدگی کنند، هرکاری دلشان می خواهد انجام دهند.

Share