عاملان آتش سوزي بانکها در اهواز دستگير شدند

 

سرهنگ محمد صالحي روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار کرد: پس از آتش سوزي دو شعبه بانک ملي و موسسه ملل در چهارم آبانماه موضوع در دستور کار پليس قرار گرفت.

وي افزود: پس از بررسيهاي انجام شده مشخص گرديد که اين دو شعبه بانکي به صورت عمدي توسط افرادي به آتش کشيده شده و به همين دليل کارشناسيهاي دقيق و فني پليس آغاز شد.

وي اظهار کرد: ماموران پليس امنيت عمومي اين فرماندهي با بررسيهاي انجام شده ۲ نفر را در اين زمينه شناسائي و امروز جمعه با هماهنگي مقامات قضائي دستگير کردند.

وي گفت: ۲ فرد خاطي پس از دستگيري به جرم خود اعتراف کردند اما هنوز انگيزه دقيق از اين کار را اعلام نکرده اند و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.

جانشين فرماندهي انتظامي استان خوزستان اضافه کرد: اين افراد در تاريخ هفدهم مهر ماه امسال نيز دو شعبه بانکي موسسه آرمان در اهواز را به آتش کشيده بودند که به اين جرم خود هم اعتراف کردند.

جمعي از سپرده گذاران آرمان به دليل مسدود شدن حسابهاي بانکيشان مدتي است که در برابر موسسات بانکي آرمان و ملل در اهواز تجمع مي کنند.
برخي افراد سود جو قصد دارند تا از اين تجمعات که اغلب هم تا کنون آرام و مسالمت آميز بوده سوء استفاده کنند.

اين در حالي است که هنوز ارتباط اين افراد به سپرده گذاران معلوم نيست و پس از تحقيقات انجام شده توسط پليس انگيزه آنان اعلام خواهد شد.

Share