بودجه کشور ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد

 

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: دولت بررسی کرده که بودجه سال آینده به نسبت بودجه سال‌جاری۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا خواهد کرد که شامل همه بخش‌ها، استان‌ها و دستگاه‌ها می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، محمدعلی پورمختار امشب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان با بیان اینکه نوبخت در مجلس گزارشی ارائه کرد و در فصل بودجه چند مطلب مهم مطرح شد تا استان بتواند حداکثر استفاده را ببرند، اظهار کرد: تصمیم دولت توزیع بودجه مبتنی بر عملکرد است و یا اینکه بودجه عملیاتی و واقعی باشد.

وی ادامه داد: بودجه بر اساس اقدامات واقعی دستگاه‌های مختلف تخصیص پیدا خواهد کرد و درخواست اعتبار به صورت کتبی برای دستگاه مورد قبول نخواهد بود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس افزود: برای تخصیص بودجه مبنا این است که بر اساس عملکرد‌ها و بررسی همه فعالیت‌های دستگاه‌ها، اعتبار به پروژه‌ها و اقدامات تخصیص پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی را خواهیم داشت، بیان کرد: دولت بررسی کرده که بودجه سال آینده به نسبت بودجه سال‌ جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا خواهد کرد که شامل همه بخش‌ها، استان‌ها و دستگاه‌ها می‌شود.

پورمختار با تأکید بر اینکه شاخص‌ها، آمار‌ها و روش‌ها را هرچه زودتر باید با روش جدید بودجه منطبق کنیم تا برخورداری بیشتری داشته باشیم، تصریح کرد: ۸۵ درصد بودجه‌ها در اختیار وزارتخانه‌ها و ۱۵ درصد در اختیار استان‌هاست اما تصمیم گرفته شده این روند بالعکس شود؛ پروژه‌های ناتمام بر این مبنای این بودجه جزء اولویت‌ها خواهد بود.

وی به طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و با بیان اینکه بازنگری جدی در طرح نظام سلامت صورت خواهد گرفت چراکه دولت برای تأمین منابع و اعتبارات این طرح مشکل دارد، ادامه داد: طرح تحول نظام سلامت نیاز به بازنگری اساسی و جدی دارد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس بیان کرد: عدد و رقم‌های اختصاصی برای طرح تحول نظام سلامت کمتر خواهد شد و سهم افراد از نظر درآمد در تأمین هزینه‌های بیمارستان‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

وی به طرح هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه دولت و مجلس تصمیم دارند پرداخت یارانه هدفمند شود، افزود: برای هدفمند شدن یارانه‌ها دو موضوع وجود دارد نخست اینکه سپردن یارانه‌ها به استان‌هاست به این شکل که هر استان هر چقدر از تعداد یارانه‌بگیران خود کم کند پول حاصل از آن را به عنوان بودجه در شورای برنامه‌ریزی به سمت تولید و اشتغال سوق خواهد داد.

پورمختار ادامه داد: موضوع دوم در هدفمندی یارانه‌ها این است پول حاصل از هدفمندی در خزانه بماند و متمرکز توزیع شوند و افراد نیازمند بر اساس قانون برنامه ششم ۷۵ درصد حداقل حقوق را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت بخشی از افزایش دریافتی نیازمندان را آغاز کرده و به این قشر هر ماه ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان پرداخت می‌کند، ادامه داد: بخشی هم باید به بازنشستگان اختصاص داده شود، چراکه دریافتی برخی بازنشستگان کم بوده و توان اداره زندگی خود را ندارند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به نحوه توزیع بودجه‌ها در استان، تأکید کرد: همه دستگاه‌ها اولویت‌هایی دارند که باید به صورت مستمر تأمین شود اما اکنون موضوع حائز اهمیت اشتغال است که باید به صورت ویژه به آن پرداخته شود.

وی با بیان اینکه باید بخش بیشتر بودجه به سمت اشتغال‌زایی برده شود و ذیل آن آموزش‌های نحوه اشتغال‌زایی مطرح است، افزود: دستگاه‌های مسؤول باید بودجه‌ای برای موضوع اشتغال اختصاص داده و نسبت به آموزش، کارآفرینی و اشتغال‌زایی فعالیت کنند.

پورمختار با اشاره به اینکه باید به بخش کشاورزی بیشتر توجه شده و بودجه بیشتری اختصاص پیدا کند، ادامه داد: بهره‌وری بخش کشاورزی پایین بوده و باید این بخش به صورت ویژه دیده شود.

وی با بیان اینکه در حوزه روستایی باید کمک بیشتری صورت گیرد، افزود: باید به روستا‌ها کمک کرد تا انگیزه برای ماندن در روستا افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه در حوزه گردشگری استان همدان دارای ظرفیت بالایی بوده اما کمترین پیشرفت را داشته است، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری باید بیشتر شود.

وی با تأکید بر اینکه در حوزه شرکت تعاونی شهرستان‌ها در استان همدان کاری نشده است، افزود: این شرکت تعاونی‌ها تاکنون راه‌اندازی نشده است در حالی که در صورت راه‌اندازی می‌توانستند برخورداری بیشتری از بودجه داشته باشند.

پورمختار به اسناد خزانه اشاره کرد و افزود: برخی مدیران به گرفتن اسناد خزانه اقبال نشان نمی‌دهند اما بر اساس صحبت نوبخت دولت تأمین نقدینگی اسناد خزانه در موعد مشخص شده را جزء اولویت گذاشته، درخواست دارم مدیران از اسناد خزانه غافل نشوند.

Share