خفاش‌ها هم لهجه دارند

 

به گزارش دیلی میل ، دانشمندان اخیرا متوجه شده‌اند که خفاش‌ها نیز مانند انسان‌ها لهجه‌های منطقه‌ای دارند. جالب‌تر این که این موجودات کوچک بال‌دار می‌توانند لهجه و گویش خفاش‌های دیگر را یاد بگیرند و با همان لهجه باهم ارتباط برقرار کنند.

نتایج تحقیقات حاکی از آن است که خفاش نیز مانند دلفین‌ها با لهجه‌های مختلفی بایکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. محققان ۱۴ بچه خفاش را در سه غار شبیه‌سازی شده قرار دادند و صدای خفاش‌هایی با لهجه خاص را برای آنها پخش کردند. نتیجه این شد که این خفاش‌های لهجه مادری خود را کنار گذاشتند و با لهجه جدید را پذیرفتند.

سرپرست این پژوهش، در این باره گفت: «تفاوت تلفظ صوتی خفاش مادر با ۱۴ خفاشی که از کلنی به غار شبیه‌سازی شده منتقل شده بودند، مانند تفاوت لهجه بریتانیایی با لهجه اسکاتلندی بود. بچه خفاش‌ها گویش لندنی مادر خود را شنیده بودند اما در غارهای شبیه‌سازی شده تنها قادر به شنیدن لهجه اسکاتلندی خفاش‌های اسکاتلندی بودند. درنهایت لهجه‌ای برگزیدند که بیشتر شبیه به گویش اسکاتلندی بود تا گویش لندنی مادرشان».

بهترین موجود شناخته‌شده در یادگیری تلفظ‌های صوتی مختلف، پرندگان آوازخوان هستند که آواز خواندن را از والدینشان می‌آموزند. اما خفاش‌های هیچ مربی ندارند بنابراین به صدای هم‌کلنی‌های خود گوش می‌دهند و لهجه کلنی را یاد می‌گیرند.

دانشمندان خفاش‌های ماده باردار در غارهای آزمایشگاهی مختلف قرار دادند، سپس صدای ضبط‌شده ۱۰۰ تا ۲۰۰ خفاش را برای بچه‌ خفاش‌های تازه به دنیا ‌آمده پخش کردند.
وقتی که دانشمندان صدای بچه‌ خفاش‌ها را ضبط کردند، متوجه شدند که گویش آنها بسیار شبیه به صدایی است که به مدت یک سال برای آنها پخش شده بود. درواقع آنها گویش مادری خود را کنار گذاشته بودند و گویش خفاش‌های اطراف خود را پذیرفته بودند.

نتایج تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که صداهای خفاش‌ها به پیچیدگی صدای دلفین‌ها و میمون‌هاست. به گفته دانشمندان، توانایی یادگیری تلفظ صوتی برای انسان‌ها در یادگیری زبان بسیار مهم است اما این توانایی در میان حیوانات بسیار نادر است

Share